Vlastný systém

Vlastný systém na mieru

Pozdáva sa Vám myšlienka informačného systému let.is, no máte úplne iné predstavy o tom, ako by mal vyzerať informačný systém pre Vás či Vašu firmu ? Nie je problém pre nás navrhnúť Vám aj individuálne riešenie podľa Vašich predstáv. Stačí si len vybrať ktoré z možných riešení by bolo pre Vás najprijateľnejšie.

Vlastný systém z existujúceho riešenia

Najlepšia varianta, ak sa chcete inšpirovať iným systémom, z ktorého by sme pri tvorbe mali vychádzať (nemusí to byť náš systém) a čo by sa v ňom malo líšiť pre Vás. - viac informácii

Vlastný systém podľa Vašich predstáv

Ak máte presnú predstavu ako by mal Váš systém vyzerať a viete ho čo najdetailnejšie popísať (obsahovo, graficky, funkcionalitou). - viac informácii

Vlastný systém podľa návrhu

Ak nemáte presnú predstavu ako by mal vyzerať ale viete popísať čo všetko by bal vedieť, aké mať funkcie a čo od neho očakávate. - viac informácii

Individuálny vlastný systém

Pre najnáročnejšie riešenia ponúkame aj návrh systému presne na mieru, kde môžeme každý krok konzultovať s Vami či Vami povereným pracovníkom. - viac informácii